VLM ziet winst fors stijgen

Luchtvaartmaatschappij VLM heeft het afgelopen jaar een winst voor belastingen geboekt van 1,5 miljoen euro. Dat is bijna een verdrievoudiging ten opzichte van het jaar voordien.

Belga

De omzet steeg met een kwart, deels als gevolg van de uitbreiding van de capaciteit. De resultaten werden donderdag in een mededeling bekendgemaakt.

VLM doet het al een aantal jaren uitstekend in een nochtans moeilijke sector. Terwijl heel wat luchtvaartmaatschappijen de voorbije jaren verliezen optekenden, slaagde VLM er steeds in winst te maken. De luchtvaartmaatschappij richt zich op een heel specifiek segment van zakenbestemmingen (Londen City, Manchester,...), met veel aandacht voor service en tijdswinst.

De winst voor belastingen van VLM kende het afgelopen jaar bijna een verdrievoudiging, van 637.000 euro in 2003 tot 1,5 miljoen euro vorig jaar. De nettowinst kwam uit op 948.000 euro, tegen 327.000 in 2003. Er was de negatieve invloed van de brandstofprijzen, maar die werd deels gecompenseerd door de hoge euro-dollar-wisselkoers.

De inkomsten voor VLM stegen met een kwart tot 75,6 miljoen euro. VLM vervoerde in 2004 553.795 passagiers. Er was de capaciteitsuitbreiding, maar daarnaast slaagde VLM erin meer inkomsten per zetel (+1,3%) te boeken. De bezettingsgraad nam toe van 52 tot 54%.