EU-Top: VBO tevreden op diverse punten

Voor de Belgische werkgeversfederatie VBO heeft de Europese Lentetop op diverse punten positieve beslissingen genomen. Vrees is er over de strijd tegen klimaatsverandering en over de toepassing van het vernieuwde Stabiliteitspact. De Top helpt echter ook de Belgische discussie over de eindeloopbaan.

Belga

"Het optrekken van de werkgelegenheidsgraden en de verlenging van de actieve loopbaan, gecombineerd met de hervorming van de systemen van sociale bescherming, vormen het beste middel om het huidige niveau van sociale bescherming aan te houden." Zo staat het in de conclusies van de Top.

Voor Rudi Thomaes, gedelegeerd bestuurder van het VBO, onderschrijft dit volledig de stellingen van het VBO en zet het druk op de nationale overheden om tot resultaat te komen. Dit geldt in de eerste plaats voor de huidige eindeloopbaanconferentie. Over post-Kyoto is Thomaes blij dat de 'chefs' erop wijzen dat de strijd tegen klimaatsverandering alle landen ter wereld moet omvatten. Het feit dat Europa nu al ambitieuze cijfers voor na 2012 naar voren schuift, zal het volgens het VBO alleen maar moeilijker maken de andere landen mee in het bad te trekken.

Het VBO is tevreden met de herwerking van de Bolkestein-richtlijn. Ook de werkgevers -bijvoorbeeld de bouwsector- hadden kritiek. De eenmaking van de markt moet wel gerealiseerd worden. Over het Stabiliteitspact tot slot stelt Thomaes dat het vooral belangrijk blijft dat de budgettaire strengheid blijft bestaan, zeker met de komende vergrijzing. De Europese vakbondskoepel EVV heeft ook al opgetogen gereageerd over de herziening van de dienstenrichtlijn. "Dit is een overwinning voor het EVV, maar het is de overwinning in een veldslag, niet in de oorlog."

Ook sp.a-europarlementslid Anne Van Lancker behoudt nog wantrouwen. Van Lancker coördineert het werk om in het Parlement te komen tot een gedetailleerd standpunt. Zij wil ijveren voor diverse sociale garanties. Onder meer de diensten van algemeen belang moeten uit het toepassingsveld blijven.

Aangeboden door onze partners