Aanslagen Madrid: Cassatie verwerpt beroep van Youssef Belhadj

Het Hof van Cassatie heeft woensdag in het begin van de namiddag het beroep van de verdediging van Youssef Belhadj verworpen. Daarmee bevestigt Cassatie de rechtsgeldigheid van het Europees aanhoudingsbevel dat de Spaanse justitie tegen de man heeft uitgevaardigd.

Belga

De 28-jarige Marokkaan wordt ervan verdacht de woordvoerder van al-Qaida te zijn die de aanslagen van 11 maart 2004 in Madrid (191 doden) heeft opgeëist. Belhadj heeft alle wettelijke mogelijkheden in België uitgeput om zijn uitlevering aan Spanje tegen te houden. Nu moet het federale parket het initiatief nemen om tijdens de komende dagen de uitlevering van Belhadj uit te voeren. Dat bevestigde de woordvoerster van het federale parket, Lieve Pellens, aan Belga.

Het Hof van Cassatie heeft vastgesteld dat de voorschriften die gelden in het kader van de wet op het Europees aanhoudingsbevel, goed nageleefd waren en dat de uitspraak van de Kamer van Inbeschuldigingstelling (KI) van Brussel, waartegen Belhadj cassatieberoep had aangetekend, ook rechtsgeldig was. Het hof heeft dus het cassatieberoep verworpen. Youssef Belhadj moet bovendien de procedurekosten betalen. Youssef Belhadj verscheen woensdag niet op de zitting. Zijn verdediging diende geen memorie in en onderbouwde het cassatieberoep op geen enkele manier.

Met het arrest van Cassatie komt een einde aan twee maanden juridisch getouwtrek rond de uitlevering van de Marokkaan aan Spanje. Dat begon toen Belhadj beroep aantekende bij de KI tegen de beschikking van de raadkamer die had geoordeeld dat het Europees aanhoudingsbevel regelmatig was. Dat aanhoudingsbevel was dan weer door Spanje uitgevaardigd op 1 februari 2005, waarna Belhadj in Brussel werd opgepakt.

De 28-jarige werd op 19 maart 2004 een eerste keer opgepakt door het Belgische gerecht in het kader van een operatie tegen de GICM (Groupe Islamique Combattant Marocain). Hij werd toen in juni terug vrijgelaten omdat het dossier geen afdoende elementen bevatte om hem verder vast te houden.