Gezondheidsraad bezorgd over gezondheidsrisico's afvalstorten

De Vlaamse Gezondheidsraad (VGR) wil meer aandacht voor de gezondheidsrisico's van afvalstorten. Dicht bij een stortplaats wonen, verhoogt volgens de raad het risico op allerlei gezondheidsaandoeningen zoals bijvoorbeeld kanker.

Belga

In Vlaanderen zijn er tientallen oude stortplaatsen die niet meer als dusdanig gekend zijn. In een brief aan de Vlaamse minister van Volksgezondheid, Inge Vervotte, vraagt de raad dan ook om dringende maatregelen. Er bestaan aanwijzingen dat mensen die dicht bij bepaalde stortplaatsen wonen, een hoger risico lopen op het ontwikkelen van bepaalde vormen van kanker, schrijft de Gezondheidsraad in de brief. Volgens Prof. Nik Van Larebeke, voorzitter van de werkgroep Milieu en Gezondheid, zijn er nog andere risico's. Zo zou dicht bij stortplaatsen wonen het hormonaal evenwicht kunnen verstoren, problemen met het ademhalingsstelsel kunnen veroorzaken en bij ongeboren baby's mogelijk het zenuwstelsel aantasten.

Het probleem is volgens Van Larebeke dat er tientallen stortplaatsen zijn die niet meer als dusdanig gekend zijn. "Het gaat niet om afvalstorten van de afgelopen tien jaar natuurlijk", aldus Van Larebeke. Precieze cijfers over het aantal zijn er niet. Dat op die stortplaatsen in het verleden risicohoudend afval is gedumpt en dat de storten nadien in de "vergetelheid" raakten, wijt Van Larebeke aan slordigheid.

"De afvalstoffenregelgeving houdt vandaag onvoldoende rekening met de gezondheidsrisico's", schrijft de Vlaamse Gezondheidsraad in de brief. Die vraagt de minister daarom dringend maatregelen te nemen. Concreet wil de raad dat de Vlaamse Gezondheidsinspectie nauwer betrokken wordt bij het vergunnen en controleren van afvalstorten. Daarnaast moeten er wettelijke initiatieven komen op het vlak van milieurapportage.

De VGR adviseert de minister de Openbare Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) systematisch de bodemverontreiniging in Vlaanderen te laten onderzoeken. Nu is het vaak onduidelijk waar de grenzen van de vervuilde gebieden liggen. Daarnaast stelt de VGR voor om de Vlaamse wetgeving aan te passen zodat ook oude storten zonder vergunning kunnen gecontroleerd worden. Volgens de raad moet de overheid ook maatregelen nemen om te vermijden dat er een rechtstreekse band bestaat tussen de eigenaar van een afvalstort en de erkende bodemsaneringsdeskundige. Zo kunnen onregelmatigheden voorkomen worden.