Bijna directe burgemeesterverkiezing in Waals gewest

De ministers en parlementsleden van de meerderheidspartijen in het Waalse gewest (PS en cdH) zijn het tijdens een informele bijeenkomst eens geraakt over een hervormingsvoorstel van het gemeentelijk leven in het Waalse gewest.

Belga

BR>Dat schrijft de Franstalige krant La Libre Belgique.

Volgens de voorziene hervorming zullen de Waalse kiezers hun burgemeesters niet rechtstreeks verkiezen, maar zal er met hun persoonlijke voorkeuren wel automatisch meer rekening worden gehouden.

Het akkoord voorziet eveneens een gelijkheid tussen mannen en vrouwen op de kieslijsten, met een afwisseling van de beide geslachten op de eerste twee plaatsen, en een menging van mannen en vrouwen in de gemeentelijke uitvoerende macht. Voor het toekennen van het burgemeesterschap zal gekeken worden naar de meerderheidslijst of naar de belangrijkste lijst van de meerderheid. Uit die lijst wordt dan de meest populaire verkozene geselecteerd. Tijdens de legislatuur kan de meerderheid wel wijzigen.

De voorzitter van het OCMW zal bovendien voortaan ook deel uitmaken van het college van burgemeester en schepenen. Het voorstel zal donderdag door Waals minister van Binnenlandse Zaken en Ambtenarenzaken, Philippe Courard, worden voorgelegd aan de Waalse regering.