Verhofstadt vraagt intrekking of wijziging wet Bolkestein

De Europese Commissie zou best de Bolkestein-richtlijn intrekken. Als de Commissie toch doorzet, moeten meteen amendementen worden ingediend, en moet parallel een richtlijn over publieke diensten worden behandeld. Dit is het standpunt dat premier Guy Verhofstadt zal verdedigen op de EU-Top.

Belga

Volgens Verhofstadt is het juridisch perfect mogelijk dat de Commissie het voorstel-Bolkestein intrekt of wijzigt, zolang er geen volledig akkoord is.

Verhofstadt toont zich intussen "verwonderd" over de persmededeling van de voorzitters van sp.a en PS. Op regeringsniveau is er enkel akkoord over een tekst voor het gehele Lissabon-proces van twee weken oud. "Er moet gestreefd worden naar de voltooiing van de Europese interne markt. De desbetreffende richtlijnen dienen hiervoor omgezet te worden. (...) Het weghalen van obstakels die een vrij verkeer van diensten belemmeren, kan de economische groei stimuleren. Anderzijds moet er snel een richtlijn aangenomen worden die toelaat aan de lidstaten te bepalen welke diensten zij als 'diensten van algemeen belang' beschouwen waarvoor een specifiek regime geldt ten aanzien van de klassieke regels van Europese mededinging".