Europarlement begint campagne tegen benoeming Wolfowitz

Enkele prominente leden van het Europees parlement zijn een campagne gestart om de benoeming van de huidige nummer twee van het Pentagon Paul Wolfowitz tot voorzitter van de Wereldbank te blokkeren.

Belga

De liberaal Andrew Duff, de christen-democraat Alain Lamassoure, de socialist Hannes Swoboda en de groene Daniel Cohn-Bendit roepen de lidstaten in een schriftelijke verklaring op, zich tegen de benoeming van Wolfowitz te verzetten.

Volgens Duff zijn er formele en inhoudelijke redenen om niet met de keuze voor Wolfowitz akkoord te gaan. Zo heeft de Europese Unie in de Wereldbank meer stemmen dan de Verenigde Staten. "De Unie", aldus Duff, "moet haar gewicht durven uitspelen." Inhoudelijk is er volgens de Britse liberaal Duff trouwens geen vergelijk mogelijk. "Wolfowitz", aldus Duff, "is een rechtse doorduwer en zijn politieke marsrichting botst compleet met die van de Unie". "Wolfowitz zal zich op de Wereldbank als een Amerikaanse proconsul gedragen en nooit het vertrouwen van de internationale gemeenschap kunnen krijgen", aldus Duff.

De campagne van het Europees parlement, waar vertegenwoordigers van de vier grote fracties aan deelnemen, krijgt allicht een echo op de Europese raad van dinsdag. De ministers van Financiën zullen tijdens het avondeten over de benoeming van Wolfowitz van gedachten wisselen. Welk standpunt minister Didier Reynders en de Belgische regering zullen innemen, was weinig bekend. In diplomatieke kringen was te horen dat de regeringstop nog niet over de kwestie gepraat had.

In kringen van andersglobalisten is de onvrede over een mogelijke benoeming van Wolfowitz groot. Noreena Hertz riep in "The Guardian" de Britse premier Tony Blair op om Wolfowitz te wraken. "Indien Blair", aldus Hertz, "het ernstig met de ontwikkeling van Afrika meent, moet hij zich tegen Wolfowitz verzetten". Voor Hertz staat het beleid van de huidige Amerikaanse regering haaks op de politiek van de Wereldbank.