Euregionaal cultuurproject rond media en design op Genkse mijnsite

De voormalige mijnsite van Winterslag in Genk zal het decor vormen van een grootschalig cultuurproject rond media en design. Het project past volledig in de plannen van het Genkse stadsbestuur om de voormalige mijnsite te herbestemmen tot een cultureel-toeristische site.

Belga

De Interreg-stuurgroep van de Euregio Maas-Rijn besliste woensdag om 440.000 euro subsidies voor het cultuurproject uit te trekken, zo laat gedeputeerde voor economie en lid van de stuurgroep Marc Vandeput (CD&V) weten. Behalve in Genk zullen er ook in Maastricht, Eupen, Alsdorf en Luik plannen worden ontwikkeld om nieuwe functies te geven aan leegstaande industriële gebouwen. Het uitgangspunt van het project is dat er op iedere locatie een multifunctionele ruimte van circa 800m2 vloeroppervlakte wordt gerealiseerd. Deze ruimte zal gereserveerd worden voor Euregionale culturele activiteiten die onderling uitgewisseld zullen worden, aldus Vandeput.

In het kader van het Genkse cultuurproject zal er gefocust worden op media en design. Dit past volgens de gedeputeerde perfect binnen de plannen van het stadsbestuur van Genk om de voormalige mijnsite in Winterslag via een publiek-private samenwerking (PPS) tot cultureel-toeristische site te herbestemmen. De plannen omvatten onder meer de bouw van een bioscoopcomplex in de voormalige badzalen van de mijn, de onderbrenging van een academie voor Media en Design, de oprichting van een Designcentrum en de inrichting van de machinegebouwen tot toeristisch bezoekerscentrum. De totale kostprijs voor de omvorming tot een polyvalente ruimte in de voormalige mijn bedraagt ruim 1,3 miljoen euro.