EU-Top: Lissabon is dood, leve Lissabon

Europa heeft niet langer de ambitie om tegen 2010 de meest concurrentiële economie ter wereld te zijn. Toch ontkennen de staats- en regeringsleiders dat 'Lissabon' dood is. De lidstaten en de Unie zelf zullen in cycli van drie jaar de economie moderniseren.

Belga

Van alle hervormingen die in 2000 in Lissabon werden afgesproken, is bitter weinig gerealiseerd. De meeste Europese burgers zijn al lang vergeten dat er zoiets bestaat als het Lissabon-proces. Aan beide problemen wil EU-voorzitter Jean-Claude Juncker verhelpen.

Op de website van het Luxemburgs voorzitterschap (

) wordt Lissabon kort samengevat. Voor iedere doelgroep in de samenleving worden diverse concrete maatregelen opgesomd. Voor jongeren bijvoorbeeld poogt Lissabon het voortijdig schoolverlaten te beperken. Voor gezinnen is er de doelstelling om meer kinderopvang te creëren. Voor werknemers zijn er jobcreatie en levenslang leren. Sommige van deze doelstellingen moeten gerealiseerd worden door de lidstaten, de andere liggen op Europees niveau. Beide niveaus moeten daarom actieplannen opstellen.

Bij het begin van het proces worden een aantal doelstellingen geselecteerd, daarna worden die uitgewerkt, binnen een Europese coördinatie. Concrete streefcijfers hanteert de Unie niet langer, de "peer pressure" (druk van gelijken) moet volstaan. Deze herfst moeten de eerste plannen bekend worden.