KBC maakt jaarwinst van 1,76 miljard euro

Bankverzekeraar KBC heeft in 2004 een nettowinst geboekt van 1,76 miljard euro. De forse stijging is vooral te danken aan de bankactiviteiten, waar de winstbijdrage met 76 procent toenam tot 1,50 miljard euro.

Belga

De kosten in het bankbedrijf daalden met 2 procent. Daarnaast droeg Centraal-Europa 269 miljoen euro bij in de winst, tegenover een verlies van 132 miljoen euro in 2003. Het exploitatieresultaat van het verzekeringsbedrijf werd verzwakt door een lagere gemiddelde opbrengst van de beleggingsportefeuille.

In het bankbedrijf stegen de opbrengsten met zes procent. Het stijgend volume aan verkochte bankproducten werd getemperd door een lichte daling van de rentemarge. De provisie-inkomsten (1,38 miljard euro) lagen tien procent hoger door de gestegen inkomsten uit beleggingsfondsen. Uit de verkoop van een pakket aandelen in luchthavenexploitant BIAC puurde KBC in de bank een meerwaarde van 42 miljoen euro. In de verzekeringstak leverde die verkoop een meerwaarde op van 11 miljoen euro.

De algemene kosten in het bankbedrijf kwamen in 2004 twee procent of 59 miljoen euro onder het niveau van 2003 uit. Daardoor daalde de kostenratio van 65 naar 60 procent.

In het verzekeringsbedrijf groeiden de bedrijfsopbrengsten met 19 procent tot 1,006 miljard euro. Dat wordt mee verklaard door de opname van het Poolse Warta in de consolidatiekring. Zonder die invloed groeiden de opbrengsten met 3 procent. Het premievolume in de levensverzekeringen steeg sterker dan dat in de schadeverzekeringen.

Het exploitatieresultaat daalde echter van 348 naar 343 miljoen euro. In het levenbedrijf werden bijkomende lagerentereserves aangelegd (invloed van 37 miljoen euro). Daarnaast liep het niet-technisch resultaat op tot -59 miljoen euro als gevolg van de gemiddeld lagere opbrengst van de beleggingsportefeuille. De basisstrategie van de nieuwe KBC Groep (Almanij inbegrepen) is gericht op de versterking van de marktpositie in bankverzekeren, een volgehouden efficiëntiestreven in België en de verdere versteviging van de retailmarkten in Centraal-Europa. De bedrijfsvooruitzichten blijven positief voor de meeste markten waarop KBC Groep actief is.

KBC Groep verwacht voor 2005 een stijging van de nettowinst onder IFRS in vergelijking met de pro-formawinst van 1,615 miljard euro over 2004 (dus in de fictieve veronderstelling dat de fusie van KBC en Almanij plaatsvond op 1 januari 2004).