Voedingssector: 4,4 pct opslag plus 0,4 pct onderhandelingsmarge

Het voorstel van de voorzitter van het paritair comité in de voedingssector voorziet in een loonsverhoging van 4,4 pct (indexering inbegrepen) en de mogelijkheid om op bedrijfsniveau te onderhandelen over nog eens 0,4 pct extra loon voor bedrijven die het "economisch goed doen".

Belga

De inhoud van het voorstel dat dinsdag werd gelanceerd, is woensdagochtend door werkgeversfederatie Fevia en door de socialistische bond openbaar gemaakt.

Werkgevers en bonden uit de voedingsnijverheid onderhandelen al enkele weken over een sectoraal akkoord voor de arbeiders. In de voeding werken zo'n 48.000 arbeiders. Eén van de belangrijkste knelpunten voor de bonden was de verhoging van de koopkracht: ze vroegen meer dan de 4,5 pct zoals interprofessioneel was afgesproken. Om de druk op te voeren, voert de socialistische bond sinds vorige week stakingsacties. Dinsdag kwam er een verzoeningsvergadering, waarop een nieuw voorstel werd geformuleerd dat de volgende dagen aan de achterban zal worden voorgelegd.

Dat voorstel voorziet nu in een koopkrachtverhoging met 4,4 pct en een onderhandelingsmarge van 0,4 pct op bedrijfsniveau. Chris Moris van Fevia geeft toe dat de formulering "bedrijven die het economisch goed doen" nog vrij vaag is, en misschien verder zal moeten worden gespecifieerd. Ook de vaste vergoedingen (ploegenpremies en dergelijke,...) worden met 4,5 procent verhoogd.

Naast de koopkrachtverhoging, voorziet het voorstel nog in een sectoraal aanvullend pensioen, waarvan 0,30% te betalen door de werkgever en 0,125% door het beter aanwenden van de heffingen van het sociaal fonds. In bedrijven die een aanvullend pensioen hebben dat beter is dan het sectorale, kunnen de vakbonden nog bijkomende voordelen onderhandelen. De huidige regelingen van eindeloopbaan en tijdskrediet worden verlengd tot eind 2007.

Daarnaast voorziet het voorstel ook in de tijdelijke mogelijkheid (2 jaar) van een syndicale afvaardiging in KMO's indien de helft van de arbeiders dat wenst. "Dit systeem zal dan na twee jaar worden geëvalueerd", aldus Moris van de werkgeversfederatie.

Tot slot voorziet het voorstel ook in de mogelijkheid om op bedrijfsniveau een CAO af te sluiten over meer flexibiliteit, voor de productie van zeer verse voedingsmiddelen met een houdbaarheid van maximum 10 dagen.

De sociaal bemiddelaar vraagt aan de vakbonden wel om in ruil de sociale vrede te respecteren.