Unizo verzet zich tegen anonieme proefpersonen tegen racisme

De Ondernemersorganisatie Unizo verzet zich tegen het plan van federaal minister van Gelijke Kansen Christian Dupont om praktijktesten inzake racisme mogelijk te maken. Volgens Unizo is het voorstel van Dupont een schoolvoorbeeld van onaanvaardbare verdachtmaking en van wantrouwen ten aanzien van werkgevers.

Belga

Dupont kondigde dinsdag aan dat hij vrijdag hoopt een koninklijk besluit over de praktijktesten in de ministerraad te laten goedkeuren. Het kb legt een methodologie vast om bewijzen over racisme te kunnen verzamelen bij het zoeken van een huis of een job, of bij een weigering van de toegang tot een dancing.

Unizo is blijkens een mededeling van de organisatie radicaal gekant tegen het voorstel om anonieme proefpersonen in te zetten om bewijzen te verzamelen van discriminatie van allochtonen, onder meer bij sollicitaties.

Ze roept de federale regering op het kb niet goed te keuren en spreekt van "contraproductieve en nutteloze provocaties waardoor werkgevers in de rol van verdachte worden geduwd en waardoor alleen maar irritatie en bijgevolg een hogere drempel bij mogelijke aanwerving wordt opgeworpen".

De organisatie wijst erop dat er bij KMO's aanzienlijk meer allochtonen werken dan bij de overheidsdiensten en vraagt de overheid (federaal, regionaal en lokaal) om dat voorbeeld te volgen "vooraleer mollen op de werkgevers af te sturen".