Nederlandse Eerste Kamer verwerpt gekozen burgemeester

De Nederlandse Eerste Kamer heeft dinsdag het regeringsvoorstel verworpen om de grondwet te wijzigen zodat burgemeesters verkozen kunnen worden.

Belga

Momenteel worden die benoemd door de regering 42 senatoren stemden voor de verandering van de grondwet en 31 stemden tegen. Maar de regering had een tweederde meerderheid nodig en die is niet bereikt.

De socialisten van de PvdA (oppositie) stemden tegen dit voorstel. Hoewel de grootste oppositiepartij voorstander is van de rechtstreekse verkiezing van de burgemeesters, keurde de PvdA bepaalde aspecten af van het voorstel dat door minister van Bestuurlijke Vernieuwing Thom De Graaf (D66) werd ingediend. Laatstgenoemde zei na de stemming "boos en teleurgesteld" te zijn, meldt het Nederlandse persagentschap ANP. Terwijl de politieke commentatoren over een mogelijk ontslag speculeren, beperkte de minister er zich toe te zeggen dat hij er eerst een nachtje over ging slapen.

In Nederland worden de burgemeesters op voorstel van de koningin benoemd door de regering voor een periode van zes jaar. De gemeenteraden daarentegen worden om de vier jaar verkozen via algemeen stemrecht.