EU-ministers van Financiën beraden zich over Wolfowitz

Kandidaat-voorzitter van de Wereldbank Paul Wolfowitz heeft de uitnodiging van Europees Commissaris voor Ontwikkelingshulp Louis Michel aanvaard. Binnenkort zal hij zijn ideeën over ontwikkeling bij Michel toelichten. Over plaats en datum wordt nog overlegd.

Belga

Van hun kant zullen de ministers van Financiën van de Unie dinsdagavond tijdens het avondeten op de Europese top de kandidatuur van Wolfowitz bespreken. Het Luxemburgs voorzitterschap besliste om de omstreden benoeming op de agenda te plaatsen.

Tot dusver heeft slechts één Europese regeringsleider zich vrij positief over Wolfowitz aan de top van de Wereldbank uitgelaten. Uitgerekend kanselier Gerhard Schröder liet er geen twijfel over bestaan dat Duitsland de (voormalige) nummer 2 van het Pentagon zal steunen. "De mensen", aldus Schröder tijdens een tv-gesprek, "zouden wel eens aangenaam verrast kunnen zijn door zijn prestatie aan de top van de Wereldbank".

Zondag, in de marge van de Ecofin-vergadering, lieten diverse ministers van Financiën zich eerder terughoudend over Wolfowitz uit. De Nederlandse minister Gerrit Zalm betreurde dat er slechts één kandidaat was, terwijl de Brit Gordon Brown een discussie met de ontwikkelingslanden wil. Hij onderstreepte dat er een zo groot mogelijke consensus moet worden nagestreefd.

Wolfowitz was in het vorige kabinet Georges W. Bush één van de meest harde pleitbezorgers om Irak binnen te vallen en Saddam Hoessein onderuit te halen. Onder vader Bush zat hij reeds op het Pentagon, als nummer 3. De toenmalige minister van Defensie was Dick Cheney, die met Wolfowitz en Donald Rumsfeld tot de meest vurige haviken en neocons in het kabinet van Bush junior behoorde.

Wolfowitz werd in 1943 geboren. Aan de universiteit studeerde hij wiskunde en politieke wetenschappen. Wolfowitz heeft 3 kinderen en leeft sinds een 3-tal jaar met een Arabische feministe samen, die in Tunis werd geboren en als communicatie-adviseur voor de Wereldbank werkt. Uitgerekend van de Wereldbank zou Wolfowitz nu de grote baas worden.