Akkoord over versoepeling Europese begrotingsregels

De ministers van financiën van de Europese Unie hebben zondag in Brussel een akkoord bereikt over het versoepelen van de begrotingsregels.

AP Ned

Na maandenlange onderhandelingen zijn de lidstaten het eens geworden over een versoepeling van het stabiliteitspact, de afspraken die werden gemaakt bij de invoering van de euro om de waarde van de munt te garanderen. Kern van het zondag bereikte akkoord is dat een kleine overschrijding van de Europese begrotingsafspraken niet automatisch leidt tot strafmaatregelen uit Brussel. Ook zullen sommige uitgaven buiten de beoordeling gehouden worden bij het beantwoorden van de vraag of een lidstaat de begrotingsregels schendt. Een verhoging of vergaande flexibilisering van het maximaal toegestane tekort, waar onder andere de Europese zwaargewichten Duitsland en Frankrijk voor pleitten, zal niet worden doorgevoerd. Deze twee landen hebben de afgelopen jaren de Brusselse 'drieprocentsnorm' herhaaldelijk overschreden, al heeft dat slechts tot berispingen geleid en nog niet tot hoge boetes.

Volgens EU-diplomaten zullen begrotingsoverschrijdingen van meer dan 3 procent in de toekomst worden getolereerd, tot maximaal ongeveer 3,5 procent, en dan nog alleen als ze van korte duur zijn. Als concessie aan Duitsland is verder toegezegd dat de uitgaven die worden gedaan voor de wederopbouw van Oost-Duitsland niet zullen worden meegeteld bij de beoordeling van het begrotingstekort. Ook de bijdragen van de lidstaten aan Brussel kunnen als 'aftrekpost' worden opgevoerd. Nederland gold met Oostenrijk als hardnekkigste tegenstander van een versoepeling van de Europese begrotingsregels, maar minister van financiën Gerrit Zalm ging zondag toch akkoord met de nieuwe afspraken.