Meer methaan in de tropen dan aangenomen

De concentratie van het broeikasgas methaan is in de tropen vermoedelijk hoger dan tot nu toe werd aangenomen. Uit satellietmetingen blijkt dat in de tropen sprake is van methaanconcentratie op grote schaal.

Belga

Dat melden onderzoekers deze week in het wetenschappelijke tijdschrift Science Express. Wetenschappers van het Institut für Umwelt Physik (IUP) van de Universiteit Heidelberg en het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI) beschrijven en interpreteren in het blad satellietmetingen van het Nederlands-Duitse instrument Sciamachy. Dat bevindt zich aan boord van 's werelds grootste milieusatelliet, Envisat.

Het is de eerste keer dat methaanconcentraties vanuit satellieten worden geverifieerd. De concentraties worden niet direct gemeten, maar afgeleid uit het door de aarde teruggekaatste zonlicht.

Methaan is, na kooldioxide, het belangrijkste broeikasgas, dat door menselijke activiteiten wordt uitgestoten. Meer dan de helft van de methaanuitstoot is een gevolg van menselijke activiteit. De mondiale uitstoot van methaan is vrij goed bekend, maar over de verdeling en de variaties door het jaar heen is nog veel onzekerheid.