Twee keer brandstichting in toekomstig gebouw Stockmans

In de oude magazijnen op het voormalige mijnterrein van Winterslag is twee keer op één dag brand gesticht. Een eerste kleine brand leverde bijna geen vernielingen op. Pas bij de tweede brand ging een gedeelte van het gebinte mee in de vlammen op.De oude magazijnen worden in de nabije toekomst omgebouwd tot een kunstencentrum van Piet Stockmans. Dat centrum haalde de laatste tijd heel wat media nadat de oppositiepartijen in Genk de realisatieovereenkomst tussen Stockmans en het stadsbestuur hekelde.

kdejager

BR> Volgens burgemeester Gabriels kan het een niet gerelateerd worden aan het andere. “Volgens mij zijn dit vandalenstreken die toevallig nu plaats vinden,” zegt Gabriels. “Belangrijk is dat de werken onverminderd worden voortgezet. Dit mag het project niet afremmen.”Armand Ghijsens (sp.a), die in het protest het voortouw neemt tegen de realisatieovereenkomst die Genk met Stockmans afsloot, sluit toeval niet uit maar kan zich best inbeelden dat die brandstichting vanuit een furie is gebeurd. “Het spreekt tot de verbeelding van iemand die geen woning kan vast krijgen en ziet dat Stockmans zo goed als gratis er permanent kan blijven wonen. Ik keur de daad in ieder geval niet goed en hoop dat ze de daders vatten.” De politie van Genk stelt een onderzoek in.

Aangeboden door onze partners