Verzoeningsvergadering voedingssector: voorstel - raadplegen achterban

Een verzoeningsvergadering tussen werkgevers en vakbonden in de voedingsnijverheid heeft dinsdag geleid tot een voorstel van de voorzitter van het verzoeningscomité. Dat zal de volgende dagen worden voorgelegd aan de achterban van de sociale partners.

Belga

Werkgevers en bonden uit de voedingsnijverheid onderhandelen over een sectoraal akkoord voor de arbeiders. In de voeding werken zo'n 48.000 arbeiders. Vorige onderhandelingen liepen op niets uit. Eén van de knelpunten is de koopkracht op sectoraal niveau en de marge op bedrijfsniveau. In de voeding zijn vakbondsacties bezig. Dinsdag vond verzoeningsoverleg plaats. Dat verliep "zeer moeilijk", wou men enkel kwijt in onderhandelaarskringen. Werkgevers en bonden gaan het voorstel van de voorzitter nu voorleggen aan hun achterban. Over de inhoud wou men niets kwijt. Op 23 april zou een definitieve uitspraak vallen.

De socialistische vakbond overlegt vanavond/dinsdagavond over het eventueel opschorten van de acties. De beroepssecretarissen van het ABVV zitten samen, later volgt een uitgebreide raadpleging bij de militanten.