VOKA en Unizo-Limburg verbolgen over strenge belastingcontroles

Voka - Kamer van koophandel Limburg en de KMO-organisatie Unizo-Limburg zijn "verontwaardigd" over de cijfers inzake belastingcontroles in Limburg die volksvertegenwoordiger Hendrik Bogaert vrijgaf.

Belga

Uit die cijfers blijkt dat belastingcontroleurs veel strenger optreden in Limburg dan in de rest van de land en dat de controles in Limburg alleen evenveel opbrachten als de controles in Wallonië. Vooral de zelfstandige ondernemers en de beoefenaars van vrije beroepen blijken in vele gevallen het onderspit te moeten delven.

Unizo-Limburg bestempelt de werkwijze van de controleurs als "onrechtvaardig en nefast voor het Limburgse ondernemerschap". Voka-Limburg van zijn kant zegt "verontwaardigd, maar niet verrast over de cijfers te zijn".

Beide organisaties pleiten ervoor dat de Limburgse ondernemers op gelijke voet behandeld worden met de ondernemers in de rest van Vlaanderen en België.

Unizo en Voka-Limburg wijzen er ook op dat de strenge belastingcontroles in de provincie het bedrijfsleven benadelen en een niet te onderschatten concurrentienadeel opleveren op een ogenblik dat het Limburgplan in volle voorbereiding is. Dat plan heeft precies tot doel om Limburg er economisch opnieuw bovenop te helpen.