Franse parlement kiest voor flexibele aanpak 35-urenweek

Het Franse parlement heeft dinsdag een wetsvoorstel van de meerderheid goedgekeurd dat het mogelijk maakt soepel om te springen met de 35-urige werkweek. Het wetsvoorstel kreeg een ruime meerderheid van 350 ja-stemmen tegen 135 neen-stemmen.

Belga

Links ziet in de tekst een achteruitgang van de sociale wetgeving. Het wetsvoorstel bevat vier artikels die een grotere flexibiliteit van de 35-urenweek moeten garanderen. Drie daarvan betreffen de organisatie van het werk in de privé-sector. Twee kernpunten blijven behouden: de werkweek mag niet meer dan 48 uur bedragen en alle loontrekkenden hebben recht op 5 weken betaald verlof. Het voorstel moet nog bekrachtigd worden door president Chirac.