Juridische bijstand: staat moet 2 miljoen euro betalen aan 14 balies

De Belgische staat is op 3 maart jongstleden veroordeeld tot betaling van meer dan twee miljoen euro provisionele schadevergoeding aan veertien advocatenbalies van de Orde van Frans- en Duitstalige Balies voor de organisatiekosten van de juridische tweedelijnsbijstand door de balies in 2000 en 2001, zo meldt de orde dinsdag.

Belga

In december 2001 hadden de balies voor de rechtbank van eerste aanleg in Brussel een rechtszaak gestart om de terugbetaling te eisen van de kosten die ze hadden gemaakt bij de organisatie van de tweedelijnsbijstand. Dat is het administratieve werk om na te gaan of iemand een pro deo-advocaat kan toegewezen krijgen (niet de betaling van de pro deo-advocaat zelf). De staat weigerde om die te betalen. Maar voor de balies vielen de kosten "steeds zwaarder". Volgens de balies had de minister van Justitie bij de voorbereidingen van de wet van 23 november 1998 over de juridische bijstand duidelijk gesteld dat de organisatie van de tweedelijnsbijstand ten laste zou vallen van de overheid.

Volgens de rechtbank heeft de overheid twee fouten begaan: enerzijds creëerde ze de wettelijke basis voor de betaling van de tweedelijnsbijstand, maar anderzijds nam de uitvoerende macht daar geen enkele schikking voor waardoor er ook geen geld in de begroting voor werd voorzien. De rechtbank kende de veertien balies van de orde een provisionele schadevergoeding van 2.103.485,90 euro toe voor de kosten die ze in 2000 en 2001 hebben gemaakt. Het aantal dossiers waarin de Frans- en Duitstalige balies juridische tweedelijnshulp hebben verleend is gestegen van 60.806 in het gerechtelijk jaar 1999-2000 tot 99.008 in 2003-2004, een stijging van 63 procent.

De Vlaamse balies hebben een gelijkaardige procedure opgestart, maar de rechtbank heeft daarin nog geen vonnis geveld.