Peeters belooft nieuw bos voor Borsbeek

Vlaams minister van Openbare Werken en Leefmilieu Kris Peeters (CD&V) zegt dat hij op 28 februari aan de gemeente Borsbeek voorgesteld heeft om voor een nieuw bos te zorgen ter compensatie voor de bomen die voor de veiligheid van de luchthaven gesnoeid moeten worden. Hij reageert daarmee op de uitlatingen van de burgemeester van Borsbeek als zou Peeters geen oog hebben voor het leefmilieu.

Belga

Burgemeester Leo Vlaeymans (CD&V, niet VLD zoals eerder gemeld nvdr) vindt het niet kunnen dat minister Peeters zowel bevoegd is voor Leefmilieu en voor de regionale luchthavens. Peeters zelf zegt dat hij niet wil dat die twee bevoegdheden tegen elkaar uitgespeeld worden en dat hij beide met elkaar probeert te verzoenen. "Ik heb op 28 februari aan de gemeente Borsbeek geschreven dat ik bereid ben te zorgen voor vervangende bebossingen in Borsbeek of directe omgeving en dat ik daarvoor terreinen wil aankopen", zegt Peeters aan Belga. "Die brief is tot nu toe onbeantwoord gebleven", zegt Peeters.

"De veiligheid van de luchthaven primeert en de federale regelgeving verplicht ons om de naderingsvlakken obstakelvrij te maken. Wanneer nu de bomen gaan bloeien, worden de risico's nog groter dan voordien", zegt Peeters. "Dat brengt het verdere gebruik van de startbaan in Deurne in het gedrang, terwijl het Vlaamse regeerakkoord zegt dat Deurne als internationale luchthaven behouden moet blijven", aldus de minister. "Indien sommigen de luchthaven willen sluiten, dan moeten ze dat ook zeggen", zegt Peeters. Hij blijft ervan uitgaan dat alle partijen het voortbestaan van Deurne blijven steunen en zal naar eigen zeggen blijven ijveren om de vliegveiligheid in Deurne te verzoenen met de nodige bossen in de omgeving.

Peeters zegt ook dat niet hij maar de woudmeester de kapvergunning aan VLM heeft afgeleverd. Die vergunning is door de Raad van State geschorst omdat er geen passende beoordeling over de habitat bij de aanvraag was gevoegd. In het bos van Fort III huizen vleermuizen. Volgens Peeters is de passende beoordeling klaar en staat erin vermeld dat het kappen van de bomen mits een aantal milderende maatregelen, zoals het heraanleggen van struiken, geen gevolgen heeft voor de vleermuizenpopulatie.