Peumans wil dat alle zandontginningen stoppen

Burgemeester Peumans vreest dat door de verdere ontginning van vulzand het mooie Haspengouwse landschap zal worden verknoeid. Hij wil dat alle zandontginningen stoppen. Het schepencollege heeft zopas de plannen voor de verdere zandontginning in Riemst alvast negatief geadviseerd.

dswartenbroekx

De verkenningsnota voor oppervlaktedelfstoffen voorziet op termijn extra zandontginningen in Riemst over een oppervlakte van 40 hectare. Het gaat om de uitbreiding van de bestaande zandgroeven van Elst (Millen) en Membruggen en de nieuwe ontginningszones Berger Paadje en Achter de Hondsberg in Millen. Voor de zandgroeven zou ruim 40 hectare goede Haspengouwse landbouwgrond worden afgegraven. Als nabestemming is, na opvulling, wel landbouw voorzien, maar de ontgonnen percelen blijven minderwaardige gronden.

Burgemeester Peumans, die zich steeds heeft verzet tegen mergelontginning in zijn gemeente, vreest voor het landschap. Het schepencollege heeft donderdag de verkenningsnota alvast ongunstig geadviseerd. En daarvoor zijn er argumenten te over.

De uitbreiding van de bestaande groeve in Elst betekent opnieuw geluids- en stofoverlast op 74 meter van een woonzone. En de nieuwe ontginning Achter de Hondsberg in een open landschap is ruimtelijk niet te verantwoorden, volgens het schepencollege. Een bijkomend argument is de verkeersafwikkeling en de hinder voor een leefbaar landbouwbedrijf. Een derde, nieuwe ontginningszone in Millen wordt voorgesteld op het Berger Paadje. Naast de vele negatieve gevolgen voor natuur en landbouw, wijst milieuschepen Ivo Thys er ook op dat zich in dat gebied de grootste dassenburcht van Riemst en misschien van heel Haspengouw bevindt. Volgens een Koninklijk Besluit van 1980 mogen dassenburchten niet beschadigd worden en mag het leven van de dassen niet verstoord worden. De zandgroeve Vogelzang in Membruggen kan om dezelfde reden en voor de landschappelijke waarde ervan niet worden uitgebreid. Verschillende zones liggen ook in de nabijheid van een habitatgebied. De voorgestelde vier gebieden zouden goed zijn voor de le- vering van tien procent van de totale reserve-ontginningshoeveelheden aan vulzand in Limburg.