Vlaams Belang wil minder niet EU'ers in sociale woningen

Het Vlaams Belang wil dat het aantal vreemdelingen van buiten de EU dat een sociale woning krijgt beperkt wordt. Dat zei de partij vrijdag tijdens de voorsteling van haar leefbaarheidsplan.

Belga

BR> Het aandeel van deze bewonerscategorie moet volgens de partij beperkt worden tot hun aandeel in de bevolking van de betrokken gemeente. Volgens het voorstel zou ook enkel wie een definitieve verblijfsvergunning heeft aanspraak kunnen maken op een sociale woning.

Het Vlaams Belang vindt ook dat de inspraak van sociale huurders vergroot moet worden.

Het Vlaams Belang pleit voor een andere toewijzingspolitiek, waar ook de gemeenteraden een zeg in hebben. Verder wil de partij de huurprijs laten bepalen door de kwaliteit van de woningen en niet Nu van factoren als het inkomen van de huurder of de financiële noden van de huisvestingsmaatschappij.

De verschillende maatschappijen moeten volgens het plan van het Vlaams Belang in de mate van het mogelijke fusioneren. Ook moet er een huursubsidie komen voor lage inkomens. Dat zou de verschillende huisvestingsmaatschappijen meer financiële ademruimte geven zodat er meer sociale woningen kunnen komen.