Ministerraad keurt uitbreiding bevoegdheden hulpagenten goed

De ministerraad heeft vrijdag ingestemd met een wetsontwerp waardoor hulpagenten de volheid van bevoegdheid krijgen inzake verkeersinbreuken en ze in het hele land kunnen opereren. Het ontwerp wordt ingediend in het parlement.

Belga

Doordat ze de volheid van bevoegdheid krijgen, kunnen hulpagenten voortaan zelf verkeersongevallen afhandelen. Tot nu toe moesten ze daarvoor een beroep doen op een politieambtenaar. Daarnaast kunnen hulpagenten ook bijstand verlenen aan politie-inspecteurs bij reguliere politieopdrachten. De bijstand gebeurt onder verantwoordelijkheid van de politieambtenaar die om de bijstand verzocht heeft.

Minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael benadrukte vrijdag in een mededeling dat de uitbreiding van de bevoegdheden van hulpagenten geen afbreuk doet aan het basisonderscheid in de wet tussen politieambtenaren, die een algemene politiebevoegdheid hebben, en hulpagenten, die een beperkte bevoegdheid hebben en niet gewapend zijn.

Voorts voorziet het wetsontwerp in een wettelijke regeling voor de territoriale bevoegdheid van de hulpagenten. De hulpagenten hebben een bevoegdheid over het hele Belgische grondgebied, doch zullen in principe enkel opereren op het grondgebied van de politiezone. Wel laat de regeling toe dat de hulpagenten ingezet worden bij interzonale verkeersacties.