Ministerraad vereenvoudigt screenings voor private veiligheidssector

De ministerraad heeft vrijdag een wetsontwerp over private veiligheid goedgekeurd waardoor ambtenaren die bevoegd zijn voor veiligheidsscreenings rechtstreeks toegang krijgen tot het centrale strafregister. Daardoor wordt het voorleggen van een getuigschrift van goed gedrag en zeden overbodig, zo meldt minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael.

Belga

Volgens de wet moet iedereen die in de private veiligheidssector - bewakingsfirma's, ... - wil werken, voldoen aan veiligheidsvoorwaarden. Onderzoek naar deze voorwaarden gebeurt door bevoegde ambtenaren, die nagaan of de betrokkene banden heeft met criminele milieus, feiten heeft begaan die niet stroken met de beroepsdeontologie en geen strafrechterlijke veroordelingen heeft opgelopen.

Momenteel moeten de betrokkenen een getuigschrift van goed gedrag en zeden voorleggen, wat zorgt voor administratieve rompslomp. Op de administratie van Binnenlandse Zaken stromen jaarlijks 4.000 aanvragen voor een attest binnen. Door de bevoegde ambtenaren rechtstreekse toegang tot het centrale strafregister te verlenen, wordt het getuigschrift overbodig.

De privacy van de betrokken personen komt niet in het gedrang. Zo voorziet het ontwerp dat de bevoegde ambtenaren aangeduid worden bij een in ministerraad overlegd koninklijk besluit en dat de informatie vernietigd moet worden nadat de beslissing definitief is geworden.

Aangeboden door onze partners