Tienen en KUL willen incubatiecentrum voor voedingsindustrie

KUL-rector André Oosterlinck en de Tiense burgemeester Marcel Logist (VLD) hebben donderdagavond tijdens een persontmoeting in Tienen aangegeven een incubatiecentrum te willen bouwen voor startende bedrijven die gezondheidsbevorderende voeding maken.

Belga

Op termijn is een hele bedrijvenzone gepland. Kabinetschef Rudy Aernoudt van Economieminister Moerman zegde zijn steun toe.

Dat Tienen dit project, dat de naam "Feed Food Health 016" meekreeg, wil realiseren heeft te maken met de aanwezigheid van tal van voedingsbedrijven, zoals de Tiense Suikerrafinaderij en Orafti, in de regio. Tegen 2010 wordt bovendien een verviervoudiging voorspeld van de omzet van 'functionele voeding', een markt die goed is voor 170 biljoen dollar wereldwijd. Prof. Jan Delcour (KUL) wees hierbij op de toenemende druk op grote bedrijven om gezondere voeding te produceren. Naar analogie met sigarettenproducenten lopen al rechtszaken tegen bedrijven als McDonalds.

Het bedrijf Yield Solutions legt thans de laatste hand aan een haalbaarheidsstudie voor dit project. Op basis van een onderzoek van buitenlandse gelijkaardige voorbeelden wordt gepleit voor de uitbouw van een incubatiecentrum en bedrijvenzone, een kenniscentrum en een informatie- en democentrum. Oosterlinck bevestigde dat de KU Leuven met labo's uit diverse faculteiten de rol van kenniscentrum op zich wil nemen. Over de uitbouw van het infocentrum worden al gesprekken met geïnteresseerden gevoerd.

Als eind mei de studie klaar is zal eerst werk gemaakt worden van een incubatiecentrum. Het eerste bedrijf dat er zijn intrek neemt zou wel eens de spinoff kunnen zijn die thans voorbereid wordt aan het departement levensmiddelen van de Faculteit Bio-Ingenieur aan de KUL voor de productie van oligosacharine, een product dat de werking van de darmen bevordert. De beslissing of die spin-off er komt valt in oktober.