Stichting tegen Kanker pleit voor centrum voor 'proton-iontherapie'

De Stichting tegen Kanker en de Belgische universitaire centra voor radiotherapie hebben donderdag tijdens een persconferentie een oproep gelanceerd om in ons land een 'centrum voor proton-iontherapie' op te richten. Dat moet een efficiëntere behandeling van bepaalde vormen van kanker mogelijk maken. Kostprijs: 100 miljoen euro.

Belga

Samen met chirurgie en chemotherapie blijft radiotherapie één van de pijlers in de behandeling van kanker. Sommige gezwellen blijken echter moeilijk bestraalbaar omdat ze dichtbij vitaal weefsel liggen of omdat ze resistent geworden zijn aan de behandeling. Daarom is een nieuwe aanpak ontwikkeld: proton-iontherapie. Daarmee kunnen artsen het gezwel heel precies bestralen, zonder het naburige gezonde weefsel aan te tasten.

Jaarlijks zou naar schatting een duizendtal zieken, onder wie een honderdtal kinderen, baat hebben bij proton-iontherapie. De therapie is bijvoorbeeld geschikt voor gezwellen in het hoofd en de nek. Europese experts vinden bovendien dat per acht miljoen inwoners een centrum voor proton-iontherapie nodig is.

De Stichting is er dan ook van overtuigd dat de investering van 100 miljoen euro de moeite waard is en zegt dat er ook een consensus bestaat over de locatie: het domein van het militair hospitaal van Neder-over-Heembeek.