Provinciaal domein Het Vinne wordt opnieuw een meer

Provinciaal domein Het Vinne in Zoutleeuw wordt opnieuw een meer. Sinds enkele weken zijn de pompen die het water afvoeren, stilgelegd zodat het gebied langzaam terug volloopt en er zich een 60 ha groot meer zal vormen.

Belga

Het 130 ha natuurgebied wordt zo hersteld in oorspronkelijke staat. Tot 1841 lag hier het grootste natuurlijke meer in Vlaanderen.

Het gaat om een natuurinrichtingsproject van de afdeling Natuur van AMINAL en de Vlaamse Landmaatschappij. Het project werd in 1999 goedgekeurd door de Vlaamse regering en de afgelopen jaren werden de infrastructuurwerken uitgevoerd.

Aanvankelijk was gedacht dat de realisatie één of twee jaar in beslag zou nemen. Voor het project is zo'n 500.000 m3 water nodig. Inmiddels blijkt het veel sneller te gaan, gedeeltelijk dankzij de overvloedige regen van de afgelopen weken. Zodra het meer het gewenste peil bereikt heeft, worden de pompen opnieuw aangezet om te voorkomen dat het water nadelige effecten heeft op omliggende gronden.

Bedoeling van het project is de natuur na 150 jaar een nieuwe kans te geven. Door menselijk ingrijpen zijn de natuur en landschap grondig verstoord en is de huidige natuurwaarde van het gebied niet zo groot. Naar verwachting zal het gebied binnenkort een rijke variatie oeverplanten, waterfauna en vis herbergen. De eerste water- en moerasvogels zijn inmiddels al waargenomen.