Startbaan vliegveld Brustem verboden terrein

Voortaan is het ten strengste verboden de startbaan van het vliegveld in Brustem te betreden. Wie zich niet aan de regels houdt, riskeert zware boetes. Extra leger- en politiepatrouilles, gesteund door de acht lokale pleincommandanten bevoegd voor de veiligheid, zullen streng toezien op de overtreders.

jforier

Het extra toezicht voor de veiligheid van de vlieghaven is de eerste maatregel van de nieuwe overlegcommissie Vliegveld Brustem. In die commissie zetelen het stadsbestuur, de bvba Vliegveld Sint-Truiden, de lokale politie en de militairen. De aanzet tot de oprichting was het veiligheidsprobleem tijdens de openbedrijvendag vorig jaar september, dat toen leidde tot de sluiting van het vliegveld.

“Sinds de heropening moeten we geregeld personen erop wijzen dat de startbaan verboden terrein is. Zonder te beseffen welk groot gevaar ze lopen, rijden fietsers en autobestuurders over de startbaan tijdens vliegactiviteiten op het vliegveld”, zegt Danny Croon, beheerder van bvba Vliegveld Sint-Truiden. “De mensen moeten beseffen dat vliegtuigen niet kunnen remmen voor onverwachte obstakels. De nieuwe maatregel is dan ook meer dan noodzakelijk.”

De overlegcommissie heeft ook al afspraken gemaakt over de toegankelijkheid van de ringweg, die als openbare weg deels op Truiens grondgebied en deels over militair domein loopt.

“Als de twee slagbomen de ringweg afsluiten, zijn er vliegactiviteiten aan de gang en is alle verkeer verboden. Als de slagbomen open zijn, mogen wandelaars, fietsers, autobestuurders en landbouwvoertuigen op die twee plaatsen de startbaan enkel dwarsen om aan de overzijde hun weg te vervolgen”, zegt Croon.

Bezoekers mogen alleen de openbare ringweg gebruiken en onder geen enkel beding een andere kleinere weg op militair domein betreden. Om alles voor de bezoekers nog duidelijker te maken, komt er nog duidelijker signalisatie en oranje knipperlichten.