Buurtbewoners willen geen natte zandontginning in Genk

Enkele buurtbewoners, gemeenteraadslid Yves Grouwels (sp.a) en een medewerker van vzw Natuurpunt hebben gisterochtend een protestactie gehouden aan het zandontginningsbedrijf Silicaatsteen in Genk. Ze willen niet dat Silicaatsteen een vergunning krijgt voor natte zandontginning. Door het gebruik van die methode kan in het gebied Zonhoverheide-Schemmersberg tot vijf keer meer bouwzand gewonnen worden dan bij droge ontginning. De bewoners vrezen dat bij een natte ontginning tegen 2070 het hele woongebied, waaronder ook de vierde cité in Winterslag, grenst aan een grote plas. De natuurbeschermers zijn er niet over te spreken omdat in dat geval een groot stuk waardevol natuurgebied verloren gaat. Burgemeester Gabriels zegt in een reactie dat er geen uitvoerende vergunning is voor een natte exploitatie.

jforier

“Ik weet dat een dergelijke vergunning is aangevraagd en die is geweigerd. De huidige vergunning voor de droge exploitatie geldt tot 2011. Voor het afleveren van een dergelijke vergunning, ook daarna, hebben wij geen bevoegdheid. Dat is voor de hogere overheid. Wij kunnen in dit geval als stadsbestuur alleen advies geven. Hoe dat zal luiden? Dat weet ik niet. Het bestuur van de komende legislatuur zal daarover moeten beslissen.”