Groeiend protest tegen uitbreiding Hondapark Balen

De buurtbewoners in Olmen, Ham en Heppen nemen hardere standpunten in tegen de uitbreiding van het crosscircuit Hondapark in Balen. Zoals bekend wil het Antwerps provinciebestuur het Hondapark in Olmen uitbreiden en erkennen als een permanente omloop. De oppervlakte zou verdrievoudigen en alle gemotoriseerde sporten zouden er een stek krijgen.

jforier

In het uithoekje van de provincie Antwerpen, pal op de grens met de Limburgse gemeenten Ham (Gerhees) en Leopoldsburg (Heppen) wordt al 30 jaar gecrosst op het circuit dat destijds van de Keiheuvel naar Olmen verhuisde. Vijf halve dagen per week worden er rondjes gereden, en daar hebben de buurtbewoners ondertussen mee leren leven. “Als de uitbreiding er komt, wordt dat 7 dagen op 7, van ‘s morgens tot ‘s avonds, en dan wordt de lawaaioverlast te groot”, zegt de groep Red de Rust. “Door de windrichting zullen het immers vooral de Limburgse buren uit Immert- Heppen en Ham zijn die het lawaai moeten slikken. De overlast zal trouwens niet beperkt blijven tot lawaai, want een uitbreiding met andere gemotoriseerde sporten zal ook verkeersoverlast veroorzaken.”

“In de onmiddellijke omgeving ligt een zone voor verblijfsrecreatie, de omloop ligt in agrarisch waardevol gebied op enkele honderden meters van 2 natuurgebieden met aan Limburgse zijde een stiltegebied”, argumenteert de werkgroep. “Op de aanpalende Gerheserheide heeft de Vlaamse Landmaatschappij recent nog grote inspanningen geleverd om de natuurwaarde van die zone te promoten, met zachte recreatie met wandel- en fietspaden. Dat valt niet te rijmen met de plannen van het Antwerps provinciebestuur. Ons dossier, dat uitpuilde met milieustandpunten, werd gewoon arrogant van de tafel geveegd. We worden niet eens gehoord. Ook het charmant dovemansgesprek met de Balense burgemeester leverde niets op. Volgens hem is er wel een draagvlak bij de plaatselijke bevolking. Natuurlijk dat men onder de verre Balense kerktoren weinig last en dus weinig kritiek heeft”, klagen de betrokken buurtbewoners.

Het gemeentebestuur van Ham heeft onlangs al een negatief advies gegeven, en naar verluidt zou ook het Kampse schepencollege dezelfde houding aannemen. Over enkele weken wordt het dossier op Vlaams niveau behandeld. De actiegroep heeft een stevig milieudossier samengesteld, en hoopt daarmee wel gehoor te vinden. “We blijven resoluut tegen de uitbreiding, en willen op geregelde tijdstippen lawaaivrije week-ends en een open communicatie.”

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Beste van Plus

Lees meer