Nieuwe kaaimuur voor schepen in Rotem kost 800.000 euro

Het stadsbestuur van Dilsen-Stokkem en nv De Scheepvaart gaan aan de Zuid-Willemsvaart in Rotem een gloednieuwe kaaimuur van 200 meter lang aanleggen voor 800.000 euro. Burgemeester Peeters: “Het gaat om een principeakkoord tussen de stad en nv De Scheepvaart. De kaaimuur zal aangelegd worden aan de linkerzijde van de Zuid-Willemsvaart, ter hoogte van het bedrijventerrein Heulentakstraat in Rotem. Het akkoord is de eerste aanzet voor het uitwerken van een definitief samenwerkingsvoorstel tussen de stad en nv De Scheepvaart. De Scheepvaart moet eerst naar de commissie kaaimuren met het dossier alvorens er concrete stappen ondernomen kunnen worden.”

jforier

De nieuwe kaai komt vlak naast de oude spoorwegbrug die nu als fietspad dienst doet over de Zuid-Willemsvaart. Naast de kade ligt de oude zinkfabriek van Rotem, waar de hoge torens herinneren aan het bedrijf dat Rotem bekendheid gaf. Op de plaats waar de kade wordt aangelegd, wordt momenteel nog een zeevaarder ontmanteld.

Burgemeester Peeters: “Zowel de stad als nv De Scheepvaart zijn het erover eens dat de bouw van een 200 meter lange kaaimuur ter hoogte van het bedrijventerrein van Rotem een meerwaarde zal betekenen voor de ondernemingen op het bedrijventerrein. De twee partners komen met dit voorstel tegemoet aan de vraag van verschillende ondernemers. Bovendien sluit de bouw van een kaaimuur nauw aan bij de bepalingen in het gemeentelijk structuurplan die stellen dat het industrieterrein van Rotem ontwikkeld moet worden, rekening houdend met watergebonden activiteiten.”

In de buurt van de nog aan te leggen kade zullen nieuwe bedrijventerreinen ontwikkeld worden. In het voorstel wordt uitgegaan van de bouw van een kaaimuur van 200 meter en een kaaiplateau met een breedte van 15 meter. De kaaimuur zal over de volledige lengte gebruikt kunnen worden voor overslag wal-schip met een klassieke kraan, maar zal over een lengte van 40 meter worden ontworpen om ook laad- en losactiviteiten met een heftruck voor containeroverslag mogelijk te maken. De kostprijs wordt voorlopig geraamd op 800.000 euro, exclusief btw. De Scheepvaart betaalt 80 procent, de stad Dilsen-Stokkem 20 procent.