Leerlingen Wonderwijs filosoferen elke week in Alken

Het filosofieuurtje in basisschool Wonderwijs in Alken is gisteren officieel gestart. De leerlingen filosoferen vanaf nu elke week in een kring. Directrice Erlwine Digneffe vindt het belangrijk dat kinderen met elkaar leren praten en naar elkaar luisteren. Daarom kwam ze met het idee ‘Filosoferen in de klas’ op de proppen. De leerkrachten hebben bijscholing gevolgd, en de directrice riep de hulp in van Filoket, een organisatie die interactieve info over filosofie, artikels, nieuwtjes en forum verstrekt. Hilda Van der Beeuren, een medewerkster van Filoket, begeleidde het eerste filosofieuurtje in de verschillende klassen, van de kleinsten tot de 6de klas. Het 1ste leerjaar luisterde geboeid naar het verhaal van de bange kikker. Het kringgesprek kwam snel los, zelfs de allerstilsten gooiden hun mening in de groep.

jforier

“Ik ben bang van het onweer omdat ik flitsen in de lucht zie”, zegt Süreyya. “Grote mensen zijn minder snel bang omdat ze meer weten”, filosofeert Hicham. Voortaan zullen de leerlingen van Wonderwijs elke week een uurtje samen zitten om te filosoferen. “Het gesprek vertrekt vanuit een verhaaltje, een prent, een tekening of een anekdote. Daarna laten we de kinderen aan het woord, begeleid door gerichte vragen. De bedoeling is de kinderen uit hun tent te lokken”, zegt Digneffe. Het is een onderzoekende activiteit met open vragen waarop geen juist antwoord mogelijk is. Wat is echt? Kan je eerlijk leven? Waar komen woorden vandaan?

“Het prettige aan filosoferen is dat het kind gelijk staat aan de juffrouw of meester. Het kind heeft dus ook gelijk. Beide staan op hetzelfde niveau”, vult Digneffe aan. De directrice is er zeker dvan at haar leerlingen gemotiveerder naar school komen en taalvaardiger worden.