KUL-hoogleraar jeugdrecht tegen bijkomende gesloten jeugdinstelling

Lode Walgrave, emeritus hoogleraar jeugdrecht (KU Leuven), kant zich tegen een bijkomende gesloten instelling voor delinquente jongeren. Vlaams minister van Welzijn Inge Vervotte wil dat er in Ekeren een nieuwe gesloten instelling voor jongeren komt met 20 plaatsen. Begin deze week moest de Gentse jeugdrechter immers een zeventienjarige verkrachter bij gebrek aan plaats laten gaan.

Belga

Walgrave wijst erop dat de oprichting van de federale instelling in Everberg drie jaar geleden duidelijk bewezen heeft dat het creëren van nieuwe plaatsen een aanzuigend effect heeft omdat, als de plaats beschikbaar is, jeugdrechters er ook sneller gebruik van maken. Met gesloten plaatsen moet volgens Walgrave echter zeer zuinig worden omgesprongen omdat uit onderzoek blijkt dat het risico op recidive erg groot is.

Sinds begin 2002 is het aantal gesloten plaatsen voor jeugddelinquenten in Vlaanderen verdrievoudigd, van 30 tot 90. Er zijn echter geen aanwijzingen dat de jongerencriminaliteit in de praktijk gestegen zou zijn. Wel is het beleid van jeugdrechters in Antwerpen, maar ook elders, verstrengd en blijkt uit een bevraging dat jongeren vaak onnodig in een gesloten voorziening geplaatst worden. Dit alles heeft gevolgen voor voorzieningen en opnamecapaciteiten zonder dat hierover overleg bestaat met het Vlaamse welzijnsbeleid, aldus Walgrave.

Als alternatief voor plaatsing in een gesloten instelling pleit Walgrave voor het zogenaamde herstelgericht groepsoverleg (Hergo). Met deze aanpak werden in Nieuw-Zeeland heel wat successen geboekt. Het systeem bestaat erin de dader, zijn gezin en andere personen uit zijn omgeving onder begeleiding samen te brengen met het slachtoffer en diens vrienden en familie. Doel is na te gaan waarom de dader het misdrijf pleegde en welke constructieve oplossing mogelijk is. Drie jaar lang liep in vijf gerechtelijke arrondissementen een succesvol pilootproject. Maar bij gebrek aan middelen gaat het nu enkel nog in Brussel door.

Aangeboden door onze partners