Realistische fictie: een nucleaire kernbom op Brussel

Op de lijst van mogelijke terroristische doelwitten staat Brussel met de zetels van Navo en Europese Unie hoog geklasseerd. Dat bleek tijdens een hearing in het Europees parlement waar uitgebreid op een mogelijke nucleaire aanslag op het Navo-hoofdkwartier werd ingezoomd.

Belga

Het scenario werd vorig jaar in een kleine groep van internationale deskundigen en topambtenaren, onder hen de Hoge Vertegenwoordiger Javier Solana, besproken en deze week in het Europees parlement toegelicht.

Het scenario werd door het "Centre for Strategic and Internationaal Studies" in Washington uitgewerkt en becijferd. Het kreeg de naam "Black Dawn" (zwarte dageraad) mee. Een kernbom van 10 kiloton op Brussel - de bom op Hiroshima was goed voor 12,5 kiloton - zou catastrofale gevolgen hebben. De ontploffing zelf zou onmiddellijk 40.000 doden en 300.000 gewonden veroorzaken. Twaalf uur later zou het dodencijfer al verdubbeld zijn en zou de gecontamineerde zone zich reeds over 20 kilometer uitstrekken. Na zeven dagen zouden grote delen van de België, Nederland en Duitsland besmet zijn.

De economische kost van zulke aanslag, aldus de deskundigen, zijn niet te becijferen. "Honderdduizenden productieve mensen, aldus de auteurs, zullen er het leven bij laten of zwaar gekwest zijn." "Bovendien zal de infrastructuur van Brussel totaal vernietigd zijn en zal er een rush op voedingswaren uitbreken, met alle paniekgevolgen vandien."

Hoewel het om een fictief scenario ging, werd alles zo werkelijkheidsgetrouw mogelijk geënsceneerd. Ook de keuze van Brussel. "Europa, aldus het rapport, is een mogelijk doelwit en het is momenteel één van de belangrijkste recruteringsbasissen van al Qaida." Zeker in geval van een nucleaire aanslag, zo schrijft het rapport, is de kans groot dat terroristen eerder in Europa dan in de VS zullen toeslaan." De reden ligt voor de hand: het materaal voor een nucleaire bom vooral op het Europees continent te vinden. Volgens de experten is er geen twijfel mogelijk dat groepen als al-Qaida over de operationele en technologische expertise beschikken om een nucleaire bom te maken.

De werkgroep kwam tot het besluit dat Europa op dit ogenblik zulke crisis niet aankan. Nu nog minder dan tijdens de koude oorlog, want de kapaciteit voor crisisbeheer is beduidend verminderd. De conclusie van de brainstorming-"Black Dawn" is dat de preventie absolute prioriteit moet hebben. "We hebben, zo luidt, het geen minuut meer te verliezen, want het gaat om een koers tegen de tijd."