Telefonisch onderzoek bereikt niet iedereen

Niet alle Vlamingen worden tijdens telefonische enquêtes in gelijke mate bereikt. Uitspraken die tijdens zo'n onderzoeken worden gedaan, mogen dan ook niet veralgemeend worden. Dat blijkt uit een studie van de administratie planning en statistiek (APS) van de Vlaamse gemeenschap.

Belga

BR> De studie is vanaf volgende maandag op de website

te raadplegen is.

Uitgangspunt van het onderzoek is dat telefonische enquêtes in België via de vaste telefoonlijnen verlopen omdat er nog geen volledige en officiële telefoonlijsten bestaan van mobiele telefonie. De administratie planning en statistiek, die onder de bevoegdheid van minister-president Yves Leterme valt, onderzocht daarom wie er nog te bereiken is via de vaste telefoon.

Zo blijkt dat meer dan één op de vijf jongeren tussen de 18 en 24 jaar (22,6 pct) geen vaste telefoon in huis heeft. Bij de jong actieven (25-34 jaar) loopt dat percentage op tot 29 pct. "Jongeren zijn dus in steeds mindere mate bereikbaar via een vaste telefoon tenzij ze nog inwonen bij hun ouders".

Het niet hebben van een vast telefoontoestel blijkt af te nemen met de leeftijd. Zo heeft in de leeftijdscategorie tussen 35 en 44 jaar 14,5 pct geen vast toestel. In de categorie 45-54 jaar gaat het om 12,7 pct en in de categorie 55-64 jaar om 8,8 pct. Van de oudere mensen tussen de 65 en 74 jaar heeft 4,4 pct geen vast toestel.

Het onderzoek maakte ook een opsplitsing per "huishoudtype". Daaruit blijkt dat nogal wat alleenstaanden geen vast telefoontoestel hebben. Het gaat om 31,2 pct. Bij alleenstaande ouders loopt dat percentage op tot 36,4 pct.

Herkomst en het al dan niet hebben van betaald werk hebben volgens het onderzoek niet echt een invloed op het (vaste) telefoonbezit. Wel blijken mensen met een lagere opleiding iets minder een vast toestel dan hoger opgeleiden te hebben. Ook meer allochtonen (19,1 pct) hebben geen vaste telefoon dan autochtonen (14,6 pct).

Besluit van het onderzoek is dat er geen veralgemeende uitspraken op basis van telefonische enquêtes kunnen worden gedaan zolang er geen volledige lijsten bestaan met GSM-nummers. Bepaalde groepen zijn immers sterk ondervertegenwoordigd in het steekproefkader van de bezitters van een vaste telefoon.

Daarom wordt gepleit voor gemengde enquêtes (zowel via de vaste lijn als de mobiele telefoon) als telefonische enquêtes representatief willen zijn. Slechts 1 pct van de Vlamingen blijkt immers niet in het bezit van een vaste telefoon en/of GSM te zijn.

Minister-president Yves Leterme deelt de mening van de onderzoekers. Uit telefonische enquêtes menen velen nogal snel te concluderen wat de Vlaming denkt, aldus de minister-president. Hij waarschuwt ervoor het beleid niet te stoelen op een fictieve realiteit.

In de VUM-kranten kondigt hij vrijdag aan dat hij de kredieten voor dergelijke onderzoeken fors heeft teruggeschroefd. Leterme wijst erop dat de Vlaamse overheid zelf veel expertise heeft en een schat aan informatie krijgt door het miljoen oproepen per jaar naar de Vlaamse infolijn.

Aangeboden door onze partners