Desmond Tutu krijgt eredoctoraat in Gent

"Het land heeft zijn best gedaan, maar er blijft ruimte voor verbetering". Zo verwoordde aartsbisschop Desmond Tutu de evolutie van Zuid-Afrika na het apartheidsregime. Tutu was vrijdag in Gent om er zijn eredoctoraat in ontvangst te nemen.

Belga

BR> Hij blikte in zijn speech terug op 10 jaar democratie in zijn land.

De problemen waarmee Zuid-Afrika kampt zijn enorm - werkloosheid, armoede, misdaad en aids - maar bij gebrek aan een 'Marshallplan' voor Zuid-Afrika en wetende vanwaar het land komt, heeft Zuid-Afrika al bij al niet slecht geboerd, aldus Tutu. "Europa zou beter wat bescheidenheid aan de dag leggen. Het is Europa dat het nazisme heeft voortgebracht, het communisme en het fascisme".

Nobelprijswinnaar Desmond Tutu raakte wereldbekend als voorzitter van de Zuid-Afrikaanse Waarheids- en Verzoeningscommissie. Die instantie startte haar werkzaamheden na de eerste democratische verkiezing in 1994 en wilde de wonden helen die tijdens het apartheidsregime waren geslagen. In plaats van blank en zwart te vervolgen voor hun daden, werden zij opgeroepen om publiekelijk hun misdaden en schendingen van de mensenrechten op te biechten. In ruil voor amnestie bekenden zij in het aanschijn van de hele wereld.

Rector André De Leenheer van de Universiteit Gent prees Tutu als symbool van die vergevingsgezindheid en gaf hem daarom het eredoctoraat. "Ze prijzen de verkeerde persoon", zei de minzame en goedlachse Tutu in de Gentse Aula. "Ik was maar een deel van het decor". Waarmee hij bedoelde dat anderen het grote werk deden binnen de Waarheidscommissie.

De universiteit heeft goede banden met Zuid-Afrika. Desmond Tutu is naast aartsbisschop emeritus ook 'chancellor' van de Universiteit van West-Kaapland (UWK), een belangrijke partner van de UGent in het kader van haar ontwikkelingssamenwerkingsbeleid.

De universiteit reikte nog zes eredoctoraten uit aan zes wetenschappers. Namens de faculteit Letteren en Wijsbegeerte ontvangt professor Linda Hutcheon de eretitel. Professor Walter Van Gerven krijgt een eredoctoraat op voordracht van de faculteit Rechtsgeleerdheid en van de faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen ontvangt professor J. Gordon McVie het eredoctoraat.

Een vierde eredoctoraat gaat naar professor François André op voordracht van de faculteit Diergeneeskunde. De faculteit Bio- ingenieurswetenschappen stelde voor het eredoctoraat toe te kennen aan professor Ian Rowland en namens de faculteit Farmaceutische Wetenschappen reikt de UGent een eredoctoraat uit aan professor Antonin Holy.

De uitreiking van de eredoctoraten valt traditioneel samen met Dies Natalis van de UGent, het jaarlijkse stichtingsfeest.