Senaat keurt meerderheidsmotie ethische commissie goed

De Senaat heeft donderdagavond de meerderheidsmotie goedgekeurd waarin de dringende instelling gevraagd wordt van een bijzondere commissie die de rechten en plichten van de senatoren in de uitoefening van hun ambt moet verduidelijken. Dat moet voorkomen dat er nog incidenten voordoen zoals met de brief van Anne-Marie Lizin.

Belga

Er waren 41 stemmen (meerderheid) voor, 22 tegen (oppositie) en 2 onthoudingen van MR. Senaatsvoorzitter Lizin legde na haar inleidende uitzetting geen verklaringen meer af over het dossier. De motie noemt de scheiding der machten een van de fundamenten van de democratie. De voorzitter van de Senaat heeft in dat verband een fout gemaakt door bemiddelende brieven te sturen naar een zittend magistraat over een aanhangig zijnde zaak.

Anne-Marie Lizin heeft haar excuses aangeboden aan haar collega-senatoren, de betrokken magistraten, de magistratuur en de balies.

De moties van CD&V en Ecolo werden verworpen.