Kamer keurt wetsvoorstel journalistiek bronnengeheim goed

De Kamer heeft donderdag het wetsontwerp dat het journalistieke bronnengeheim wettelijk regelt definitief goedgekeurd. Dat gebeurde unaniem.

Belga

Initiatiefnemer voor de regeling is voormalig kamerlid en huidig Vlaams minister Geert Bourgeois (N-VA).

De tekst biedt een ruime bescherming voor het Belgische journalistenkorps. Ze geldt trouwens niet alleen voor beroepsjournalisten, maar ook voor correspondenten en losse medewerkers voor wie de journalistiek niet het hoofdberoep is.

De regeling komt erop neer dat het bronnengeheim maar in één geval niet kan worden ingeroepen, namelijk wanneer de fysieke integriteit van personen ernstig in gevaar is. Een andere uitzondering (wanneer er sprake is van een terroristische dreiging) werd eerder door de Senaat teruggeschroefd.