Vlaams Parlement keurt Holocaust-resolutie goed

De plenaire vergadering van het Vlaams Parlement heeft woensdagavond een resolutie goedgekeurd die bepaalt dat verdraagzaamheid een basisvoorwaarde is voor het samenleven van alle burgers.

Belga

De tekst werd door alle fracties goedgekeurd, ook door het Vlaams Belang.

De resolutie werd ingediend door Groen!-fractieleider Jos Stassen en mee ondertekend door VLD, sp.a, CD&V, Spirit en N-VA. Dat gebeurde naar aanleiding van de recente 60ste verjaardag van de dag waarop de poorten van het vernietigingskamp in het Poolse Auschwitz opengingen. "Dat biedt voor iedereen de gelegenheid om elke vorm van racisme, vreemdelingenhaat en antisemitisme, alsook de vervolging van minderheden, onvoorwaardelijk te veroordelen".

De resolutie stelt echter vast dat er nog steeds uitingen van antisemitisme voorkomen en dat er sinds 1945 racistische en xenofobe daden in nieuwe gedaanten zijn gepleegd tegen migranten, buitenlanders en minderheden. "Deze toename van racisme, vreemdelingenhaat en antisemitisme draagt bij aan een sfeer van angst en onveiligheid". Er wordt ook vastgesteld dat discriminatie op grond van godsdienst en etnische afstamming nog steeds op diverse niveaus voorkomt.

De goedgekeurde tekst verzoekt de Vlaamse regering elke daad van onverdraagzaamheid en het aanzetten tot rassenhaat blijvend te veroordelen evenals elke daad van intidimatie en racistisch geweld. Dat geldt ook voor alle vormen van antisemitisme.

Het Vlaams Parlement vraagt de regering ook alle gewelddaden te veroordelen die worden ingegeven door godsdienst- of rassenhaat of onverdraagzaamheid, met inbegrip van aanvallen op religieuze plaatsen, locaties en heiligdommen van joden, moslims, christenen of andere geloofsinrichtingen.

Het Vlaams Parlement benoemde voorts acht leden van de ad hoc-commissie "digitaal Vlaanderen" die wordt opgericht. CD&V, VLD, sp.a-Spirit en Vlaams Belang krijgen elk twee leden. Elke fractie heeft recht op één plaatsvervangend lid. De commissie gaat een themadebat over digitaal Vlaanderen voorbereiden.