Erosiebestrijdingsplan voor Membruggen

Het erosiebestrijdingsplan voor Riemst moet voorkomen dat nog langer vruchtbare landbouwgrond wegstroomt. Het plan is in de maak en wordt op een van de volgende raadsvergaderingen besproken. Met opvang- en bezinkingsbekkens zijn de wateroverlastproblemen in Vlijtingen, Millen, Lafelt en Genoelselderen al grotendeels opgelost. Wateroverlast en erosie blijven een probleem in Val-Meer, Genoelselderen en vooral in Membruggen, de laagstgelegen deelgemeente. Milieuschepen Ivo Thys heeft daarom een studiebureau onder de arm genomen en is met landbouwers naar de velden getrokken om de knelpunten op te sporen. Tijdens de vergadering van de dorpsraad in Membruggen heeft hij toegelicht wat er de eerstvolgende maanden te gebeuren staat.

jforier

Het hoogteverschil tussen de langgerekte dorpskern en de omliggende landbouwgronden loopt op tot 20 meter. Om te beletten dat de vruchtbare landbouwgrond verder wegstroomt, komen er aarden wallen van 9 tot 12 meter breedte en grasgangen van 0,50 tot 1,80 meter breedte. Langs de ruilverkavelingswegen vloeit bij overvloedige regen ook een massa water naar de dorpskern. Om overstromingen te voorkomen, komt er een opvangbekken met debietregelaar in de Kasteelstraat. Ook moet de Molenbeek regelmatig geruimd worden, want die moet het water uit het binnengebied, dat zich uitstrekt tot in de dorpskern, opvangen.