Genk en Hasselt willen gratis parkeerkwartier uitwisselen

De burgemeesters van Genk en Hasselt onderzoeken of het wettelijk mogelijk is de inwoners van Genk met hun parkeerkaart een gratis kwartier te laten parkeren in Hasselt en omgekeerd. Daarmee komen beide burgemeesters tegemoet aan het voorstel dat Jos Lantmeeters, N-VA-gemeenteraadslid, vanavond gaat doen tijdens de Genkse gemeenteraad.

jforier

Genk heeft eerder dit jaar de parkeerschijf met het gratis kwartiertje ingevoerd om de inwoners de kans te geven een snelle boodschap te doen zonder dat ze parkeergeld te moeten betalen of het risico lopen beboet te worden. Nu dezelfde methode ook in Hasselt wordt ingevoerd, denken de steden aan uitwisseling. “Dit zal niet alleen de handel in beide steden bevorderen, maar ook de goede verstandhouding tussen de inwoners,” zegt Jos Lantmeeters die met de idee op de proppen komt. Vanavond lanceert hij het voorstel tijdens de Genkse gemeenteraad. Burgemeester Gabriels vraagt zich wel af of inwoners van Genk wel naar Hasselt rijden om snel een brood of krant te kopen. “Want dat is uiteindelijk de reden waarom we die parkeerkaart met het gratis kwartiertje hebben ingevoerd,” zegt Gabriels.

“Toch lijkt het mij zinnig dat nader te onderzoeken. Misschien hebben Genkenaars die in Hasselt werken of omgekeerd wel nood aan dat parkeerkwartiertje. Als blijkt dat dit tot een meerwaarde kan leiden, sta ik hier niet afkerig tegenover. Om die reden heb ik mijn collega uit Hasselt gevraagd naar zijn mening.” In Hasselt zijn de beleidsverantwoordelijken iets enthousiaster. “Indien er wettelijk geen belemmeringen zijn, zie ik niet in waarom we dit systeem niet voor beide steden kunnen laten gelden,” zegt Steve Stevaert. “We zijn dus zeker niet tegen, maar we hebben hierover met Genk ook nog geen diepgaand gesprek gevoerd.”