Wereld reageert afhoudend en kritisch op nominatie Wolfowitz

Regeringen, organisaties en commentatoren hebben gereserveerd of zelfs uitgesproken kritisch gereageerd op de voordracht van Paul Wolfowitz als president van de Wereldbank. Onvoorwaardelijke steun kwam eigenlijk alleen van Japan.

AP Ned

Wolfowitz, Amerikaans onderminister van defensie, werd woensdag door president George Bush naar voren geschoven als de opvolger van James Wolfensohn, die na twee termijnen van vijf jaar opstapt. Wolfowitz geldt als een van de hardliners in de regering-Bush en een van degenen die het hardst hebben aangedrongen op de invasie van Irak.

Bush belde de Franse president Jacques Chirac, een uitgesproken tegenstander van de oorlog in Irak, om hem persoonlijk van de voordracht op de hoogte te stellen. Chiracs kantoor liet weten dat de kandidatuur van Wolfowitz zal worden bekeken "in de geest van vriendschap tussen Frankrijk en de VS en met een oog op de belangrijke missie van de wereldbank in dienst van de ontwikkeling".

Het Japanse ministerie van buitenlandse zaken zei dat premier Junichiro Koizumi met Bush had gebeld om zijn steun uit te spreken voor Wolfowitz, die volgens Japan goed is ingevoerd in de ontwikkelingsproblematiek van Azië.

Het Britse departement voor internationale ontwikkeling zei kennis te hebben genomen van de voordracht. Het zei dat brede aanvaarding van de lidstaten, inclusief de ontwikkelingslanden die gebruik maken van de diensten van de Wereldbank, van levensbelang zijn voor een succesvol leiderschap in de komende jaren.

De Zweedse minister van ontwikkelingssamenwerking, Carin Jaemtin, zei "zeer sceptisch" te zijn over de keus van Wolfowitz en te hebben gehoopt op een kandidaat die het beleid van de vertrekkende Wolfensohn zou uitvoeren.

Eerder liet Jeffrey Sachs, adviseur van VN-chef Kofi Annan op het gebied van armoedebestrijding, al grote bezwaren horen. Hij zei dat Wolfowitz geen deskundigheid bezit op het gebied van ontwikkelingsstrategieën en dat er een kandidaat moet worden gezocht die daar meer feeling mee heeft. "Het is een aanstelling die invloed heeft op de levens van honderden miljoenen mensen in ontwikkelingslanden. Daar moet iemand voor gekozen worden die beschikt over de professionele kennis en leiderschapskwaliteiten die daarvoor vereist zijn", aldus Sachs in een toespraak tot de VN-ontwikkelingsorganisatie UNESCO.