Picanol heeft nieuwe raad van bestuur

Weefgetouwenfabrikant Picanol heeft een nieuwe raad an bestuur. Het verloningspakket van de nieuwe CEO van Picanol betekent een wereld van verschil met dat van zijn voorganger Jan Coene.

Belga

Dat bleek op de algemene aandeelhoudersvergadering van de weefgetouwenfabrikant, waar de zeven voorgestelde kandidaten de zegen kregen om de komende drie jaar de aandeelhouders te vertegenwoordigen in de raad van bestuur.

Picanol trekt voor de vergoeding van Chris Dewulf jaarlijks 450.000 euro uit. Hij stapt ook in een bonuspogramma, dat al geldt voor het management, en kan daardoor jaarlijks maximaal 225.000 euro extra verdienen als hij bepaalde streefdoelen realiseert. Over pensioenregeling en hospitalisatieverzekering wordt nog gepraat, maar die vergoeding zal maximaaal 45.000 euro bedragen. Indien Dewulf door de raad van bestuur wordt ontslagen, krijgt hij een opzegvergoeding van één jaar. Volgens voorzitter Luc Van Nevel is het verloningspakket van de nieuwe CEO -die medio april van start gaat- conform de markt.

De nieuwe raad van bestuur bestaat uit zeven leden. Enkel Luc Van Nevel blijft over van de ontslagnemende raad van bestuur. Minderheidsaandeelhouders hadden vragen bij zijn kandidatuur, want als voorzitter van de raad van bestuur en lid van het auditcomité bleek hij niet op de hoogte van de problemen die zich in het najaar van 2004 manifesteerden.

Van de zes nieuwe leden springt de naam van Baron Hugo Vandamme (ex-Barco) in het oog. Hij werd specifiek voorgedragen omdat hij als lid van de commissie-Lippens expertise heeft in corporate governance. De familie Steverlynck droeg Joos Waelkens voor als zijn vertegenwoordiger. Hij was hoofd van de R&D-afdeling van Picanol en was er later verantwoordelijke voor de personeelsdienst. Sinds 2004 was hij met pensioen. Wie er voorzitter wordt van de raad van bestuur is nog niet gekend. Luc Van Nevel zal zich opnieuw kandidaat stellen voor ddie functie, zo blijkt.

De aandeelhouders hebben alle ontslagnemende bestuursleden (ook Jan Coene) kwijting verleend. De meeste minderheidsaandeelhouders waren gekant tegen die kwijtingen. Ook de commissaris, die diverse vragen kreeg over het niet opmerken van de belangenvermenging en de verloning van Coene, kreeg de kwijting.

Intussen heeft Picanol een dading afgesloten met Jan Coene enerzijds en met anderzijds de leden van de familie Steverlynck die samen een bedrag van 2 miljoen euro voor onterecht ontvangen gelden moeten terugbetalen aan Picanol. De dading is echter voorwaardelijk aangezien er nog een minderheidsvordering lopende is voor de rechtbank van koophandel in Ieper.

Over het laatste agendapunt werd na zeven uur van vergadering gestemd.