Vlaamse regering en vakbonden non-profit zetten gesprekken voort

In afwachting van een akkoord in de Vlaamse regering over de meerjarenbegroting, hebben de vakbonden uit de Vlaamse non-profitsector en regering woensdag hun gesprekken voortgezet.

Belga

Er werden twee nieuwe data vastgelegd om enkele "technische details vooraf" verder uit te werken.

Zo zullen vakbonden, werkgevers en Vlaamse regering op maandag 21 maart samenkomen. Op vrijdag 25 maart is dan een nieuw gesprek gepland tussen regering en vakbonden, zo viel te horen bij de verschillende partijen. "Het gaat dan nog niet om echte onderhandelingen", benadrukken de vakbonden, "maar eerder om het regelen van een aantal basisparameters".

Woensdag hebben de vakbonden hun eisen en verwachtingen nog eens uiteengezet. De grote lijnen daarvan komen overeen met het ontwerp van sociaal akkoord voor de non-profit, dat eerder werd ondertekend en goedgekeurd op het federale niveau.

De witte sector op Vlaams niveau omvat ondermeer jeugdzorg, gehandicaptenzorg, algemeen welzijnswerk, beschutte en sociale werkplaatsen en socio-cultureel werk.

Aangeboden door onze partners