Al 25 werknemers AGC Automotive vertrekken vrijwillig

Tot nu toe hebben 25 werknemers van glasbedrijf AGC Automotive zich aangemeld om vrijwillig het bedrijf te verlaten. Dat viel woensdag te noteren tijdens een persconferentie van de Franstalige christelijke vakbond CSC, die ook zijn houding tijdens het sociaal conflict bij het glasbedrijf verdedigde. De volledige werkhervatting is voorzien voor maandag.

Belga

Vrijwillig vertrek is een van de manieren die in het akkoord voor AGC Automotive zijn opgenomen om 246 werknemers te laten afvloeien. Dat akkoord, dat ook voorziet in brugpensioen, het niet verlengen van tijdelijke contracten en ontslagen, werd dinsdagavond getekend tussen vakbonden en directie, na een conflict dat ruim honderd dagen aansleepte. Nog tot vrijdag middernacht kunnen werknemers zich melden voor vrijwillig vertrek, wat hen een premie van 13.000 euro oplevert.

In verband met het aantal ontslagen, liet de vakbond nog weten dat het belangrijk is niet onder een bepaald plafond te gaan. Zo moet er minstens dertig procent van het personeel het bedrijf verlaten om brugpensioen op vijftig jaar te bekomen. Anders zou dat pas op 52 jaar gekund hebben.

Over de soms bekritiseerde houding van zijn vakbond, zei Robert Wathy, secretaris van CSC Bouw en industrie, dat "de vakbond sinds het begin van het conflict de voorrang gaf aan onderhandelingen" om zo veel mogelijk jobs te behouden. "Die werkwijze was misschien minder mediageniek, maar als de onderhandelingen sneller van start waren gegaan, had ons dat veel stakingsdagen kunnen besparen", aldus Wathy.