België krijgt laatste aanmaning om energiemarkten te openen

Ondanks een eerste schriftelijke aanmaning heeft België de Europese richtlijnen over de opening van de gas- en elektriciteitsmarkten nog steeds niet omgezet in nationaal recht. De Europese Commissie stuurde België en negen andere lidstaten woensdag een laatste verwittiging en geeft hen nog twee maanden tijd. Zoniet dreigt een zaak voor het Hof van Justitie.

Belga

Over de openstelling van de elektriciteits- en gasmarkten in de Europese Unie bereikten de lidstaten reeds in juni 2003 een akkoord. Dat bijna twee jaar later liefst 10 van de 25 lidstaten de afspraken nog steeds niet op nationaal niveau hebben omgezet, vindt de bevoegde eurocommissaris Andris Piebalgs "pijnlijk". De Let wijst erop dat de kandidaat-lidstaten Roemenië en Bulgarije wel al klaar zijn met hun huiswerk.

In België situeert het probleem zich op het federale niveau, waar de wetteksten momenteel worden behandeld in de Kamer en de Senaat. Bij de beleidscel Economie, KMO, Middenstand en Energie durft men zich op dit moment niet uitspreken over de vraag of het federale parlement de deadline van de Commissie zal halen.

De twee richtlijnen regelen de openstelling van de energiemarkten vanaf juli 2004 voor de industrie en vanaf juli 2007 voor de gezinnen. De energieliberalisering zal volgens de Europese Commissie de prijzen drukken. Indien dat toch niet het geval is, heeft dat volgens Piebalgs eerder te maken met een gebrekkige marktwerking.

Hij verwijst naar het Britse en Scandinavische voorbeeld, waar een degelijk georganiseerde markt de prijzen competitiever heeft gemaakt. In vele andere lidstaten draait de liberalisering echter nog niet op volle toeren. Daarom zal Piebalgs in samenwerking met zijn collega voor Concurrentie Neelie Kroes tegen het einde van 2005 een rapport over het functioneren van de energiemarkten publiceren. Eventueel volgen er nadien bijsturende maatregelen.

Behalve naar de gebreken van de marktwerking verwees Piebalgs ook naar de koppeling van olie- en gasprijzen als één van de oorzaken van de hoge energiekosten. De commissaris vindt die koppeling schadelijk voor de ontwikkeling van de gasmarkten. Hij wil daarom dat de EU meer gasleveranciers zou aantrekken. Dat zou de onderhandelingspositie van de Unie versterken en het mogelijk maken contracten te bedingen die afzien van de automatische koppeling.