VS dienen geen motie tegen China in bij Mensenrechtencommissie

De Amerikaanse regering heeft besloten geen motie tegen China in te dienen bij de Mensenrechtencommissie van de Verenigde Naties. Amerikaanse afgevaardigden hebben dat laten weten aan de andere leden van de in Genève gevestigde commissie, zeiden functionarissen donderdag.

AP Ned

Pogingen China ter verantwoording te roepen voor zijn mensenrechtenbeleid zijn een jaarlijks weerkerend fenomeen op de bijeenkomsten van de mensenrechtencommissie. De afgelopen jaren heeft China zulke pogingen met de hulp van ontwikkelingslanden succesvol weten te pareren. Vorig jaar werd een door de VS gesteunde motie met 28 tegen zestien stemmen bij negen onthoudingen verworpen.