Schröder kondigt voor 2 miljard infrastructuurwerken aan

Met een pakket infrastructuurwerken, zoals de aanleg van nieuwe autowegen en spoorverbindingen, ten belope van 2 miljard euro, wil de Duitse bondskanselier Gerhard Schröder (SPD) de conjunctuur stimuleren en de werkloosheid verminderen. De investeringen zullen de mobiliteit en de Duitse bouwnijverheid ten goede komen, aldus de vooraf bekendgemaakte tekst van Schröders toespraak in de Bondsdag.

Belga

Voorts wil de Duitse regering voor 250 miljoen euro regionale programma's opzetten om oudere langdurig werklozen een nieuwe job te geven. Deeltijds werken zal nog flexibeler gemaakt worden.

De regering wil ook op korte termijn "circa 300 overbodige wetten en verordeningen afschaffen" als bijdrage in de strijd tegen de bureaucratie. De belastingdruk voor de ondernemingen zal worden verlicht. Schröder wil de vennootschapsbelasting verlagen van 25 tot 19 procent. Voor die belastingvermindering en andere maatregelen heeft hij de steun nodig van de christendemocraten die in de oppositie zitten.